Chính Sách Bảo Mật Ku casino

Chúng tôi đã thông qua Luật Bảo Mật hiện hành, xác định cách chúng tôi xử lý thông tin được ku casino thu thập, cũng cung cấp lý do tại sao công ty cần thu thập một vài dữ liệu cá nhân nhất định đối với bạn. Do đó, bạn cần xem xét Điều khoản Chính Sách Bảo Mật này trước khi sử dụng trang web ku casino.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo thoả thuận duy trì mức độ bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu cá nhân.

Thông tin cá nhân được thu thập:

Khi bạn truy cập ku casino 88, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin cơ bản về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ INTERNET, vị trí và số lượng cookie đã sử dụng trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn tìm kiếm trang web, hệ thống thu thập thông tin trên bất kỳ trang web hoặc mặt hàng gì khác bạn chọn, loại trang web hoặc truy vấn tìm kiếm nào đã chuyển hướng bạn trở lại trang web và cách bạn tương tác với trang web. Chúng tôi mô tả thông tin được thu thập tự động trên là “Thông tin thiết bị”. Hơn nữa, Công ty còn thu thập dữ liệu cá nhân được bạn cung cấp cho Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn ở Tên, Họ, Sđt, Thông Tin Email, v.v. ) thông qua đơn đặt hàng để họ thực hiện hợp đồng.

Thông tin cá nhân được thu thập:
Thông tin cá nhân được thu thập:

Chính Sách Bảo Mật Tại sao công ty xử lý dữ liệu của bạn?

Ưu tiên duy nhất của công ty là bảo mật dữ liệu khách hàng và do vậy, chúng tôi cam kết chỉ xử lý dữ liệu người dùng hạn chế, và với chừng mực nhất định cho phép vận hành trang web. Thông tin thu thập tự động chỉ được sử dụng để xác định bất kỳ tình huống lạm dụng tiềm tàng và đặt thông tin thống kê liên quan đến việc sử dụng trang web. Thông tin tự động có thể không được thu thập theo cách khác giúp xác định bất kỳ người dùng hạn chế nào của chúng tôi.

Bạn có thể truy cập trang web mà không cung cấp cho chúng tôi phải biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân cho ai đó muốn xác định bạn là một cá nhân nhất định, có thể nhận diện được. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một vài dịch vụ của trang web như bạn muốn nhận bản tin của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cần thiết khác bằng cách điền vào biểu mẫu, bạn muốn cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, chẳng hạn như email, họ, ngày sinh, tổ chức của bạn, quốc gia cư trú, giới tính, địa chỉ fax. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình, mặc dù khi đó bạn chắc chắn không khai thác được một vài tiện ích của trang web. Ví dụ: bạn sẽ chưa thể tải phiên bản tin của nhà cái hãy liên hệ trực tiếp với nhân viên tại trang web. Người dùng không an tâm vì một vài thông tin quan trọng hãy liên hệ với chúng tôi thông qua ku [email protected].

Quyền của bạn:

Nếu bạn là cư dân Châu Âu, bạn có một vài quyền nhất định liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình:

  • Quyền được thông báo.
  • Quyền truy cập.
  • Quyền sửa chữa.
  • Quyền xóa bỏ. Chính Sách Bảo Mật
  • Quyền hạn mức xử lý.
  • Quyền xem xét sự tồn tại của dữ liệu.
  • Quyền phản đối.
  • Các quyền liên quan đến việc soạn thảo tài liệu và tạo báo cáo tự động.

Nếu bạn muốn thực hiện Chính Sách Bảo Mật, xin liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới.

Ngoài ra, nếu bạn là người Châu Âu, hãy lưu ý rằng chúng tôi đang xử lý thông tin của bạn để thực hiện bất kỳ giao dịch gì công ty chúng tôi có với bạn (chẳng hạn: nếu bạn mua sắm thông qua trang web) hoặc theo cách khác nhằm thúc đẩy mục đích kinh tế chính đáng của Công ty được đề cập ở trên. Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng thông tin của bạn đang được chuyển giao ra khắp Châu Âu, bao gồm toàn bộ Canada và Mỹ.

Nếu bạn muốn thực hiện Chính Sách Bảo Mật, xin liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới.
Nếu bạn muốn thực hiện Chính Sách Bảo Mật, xin liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới.

Liên kết đến các trang web khác:

Trang web của chúng tôi Chính Sách Bảo Mật có thể chứa liên kết link của bất kỳ trang web khác không thuộc quyền chủ sở hữu or kiểm soát. Xin lưu ý rằng Google không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web khác tương tự theo bất kỳ quy định về quyền truy cập của bên thứ ba. Chúng tôi đề nghị bạn lưu ý khi bạn ra vào trang web kucasino.buzz của chúng tôi phải tìm hiểu kỹ quy định bảo vệ quyền riêng tư của tất cả trang web chúng tôi thu thập thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin:

Chúng tôi Chính Sách Bảo Mật thông tin bạn cung cấp trên web tại một không gian được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ chống lại truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi thực hiện bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật số và hình sự thích hợp nào bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi trái phép và tiết lộ dữ liệu cá nhân thuộc phạm vi kiểm soát và sở hữu của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi ngăn chặn việc gửi dữ liệu trên Internet hoặc mạng không dây.

Bảo mật thông tin:
Bảo mật thông tin:

Tiết lộ pháp lý:

Chúng tôi sẽ tiết lộ bất cứ dữ liệu Chính Sách Bảo Mật nào được lưu trữ, xử lý hoặc có được nếu luật pháp quy định hoặc cho phép, ví dụ như nhằm bảo vệ khi ra toà án hoặc thủ tục pháp lý tương đương và khi toà án cho rằng sự tiết lộ là hợp lý nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng, bảo vệ tính hợp pháp