Điều Khoản và Điều Kiện Tại Ku casino

Các điều khoản và điều kiện sử dụng thiết lập bộ quy định và điều khoản khuyến khích bạn sử dụng trang web của ku casino, tên miền thuộc ku casino.

Khi bạn truy cập trang web này, vui lòng đồng ý việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không được sử dụng ku casino nếu bạn không đồng ý tuân thủ toàn bộ các điều khoản và điều kiện được mô tả trên website này.

Cookie:

Trang web Kucasino sử dụng cookie để góp phần tối ưu hoá trải nghiệm web của bạn. Bằng cách truy cập trang ku casino, bạn đã đồng ý sử dụng bất kỳ cookie được chỉ định.

Cookie là một file text được máy chủ trang web lưu trữ trên trình duyệt của bạn. Cookie không được sử dụng để cài đặt virus hoặc gửi virut tới máy tính của bạn. Cookie được đặt duy nhất cho bạn và chỉ có thể được truy cập bởi máy chủ web theo địa chỉ đã cấp cookie cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie cho phép phân tích, lưu giữ và thu thập để phục vụ các mục đích nghiên cứu hoặc tiếp thị nhằm điều hành trang web của chúng tôi. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối Cookie. Có một vài Cookie rất hữu ích hỗ trợ hoạt động của trang web của chúng tôi. Những cookie trên không đòi hỏi sự đồng ý của bạn bởi vì Cookie vẫn hoạt động. Xin lưu ý rằng bằng cách chấp nhận Cookie yêu cầu, bạn cũng chấp nhận Cookie của bên thứ ba, có thể được sử dụng cho bất kỳ quảng cáo mà bên thứ ba cung cấp nếu bạn sử dụng bất kỳ tiện ích như vậy trên trang web của chúng tôi, cũng như việc sử dụng video của bên thứ ba cung cấp đã được nhúng thông qua trang web của chúng bạn.

Cookie:
Cookie:

Giấy phép:

Trừ khi có điều khoản ngoại lệ, ku casino và/hoặc người cấp phép của bạn giữ quyền sở hữu trí tuệ của toàn bộ tài liệu trên ku casino. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ. Bạn có thể truy cập các nội dung trên tại ku casino vì nhu cầu sử dụng cá nhân của riêng biệt bạn theo bất kỳ mục đích được nêu cụ thể theo bất kỳ điều khoản và điều kiện trên.

Bạn không được:

 • Sao chép hoặc phát hành bất kỳ tài liệu nào ku casino
 • Bán, cho thuê hoặc cấp phép các tài liệu trên ku casino
 • Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu trên ku casino
 • Phân phối lại dữ liệu tại ku casino

Thoả thuận này sẽ tiếp tục vào khoảng thời hạn của hợp đồng hiện hành.

Các mục của trang web chỉ cung cấp cho người đọc phương tiện để đăng và bày tỏ ý kiến về nội dung hoặc các chủ đề chung của trang web. ku casino không thu thập, chỉnh sửa, đăng tải hoặc kiểm duyệt từng bình luận trước khi chúng có mặt trên trang web. Các bình luận không bao gồm quan điểm và ý kiến từ ku casino, tổng đại lý và/hoặc affiliate của ku casino. Bình luận bao gồm quan điểm phản ánh ý kiến và người đăng bình luận phản ánh ý kiến ​​của họ. Trong chừng mực pháp luật hiện hành cho phép, ku casino sẽ không chịu trách nhiệm cho bình luận về các rủi ro pháp lý, thiệt hại hoặc tổn thất được gây ra và/hoặc phải chịu đựng từ chính việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc sự tồn tại của bình luận trên trang web này.

ku casino có quyền từ chối tất cả các bình luận và xoá bỏ mọi bình luận nào có thể được xem là không đúng, sai trái hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn khẳng định và ngụ ý rằng:

 • Bạn có quyền đăng bình luận trên trang web của chúng tôi miễn là có đủ điều kiện giấy phép cùng sự đồng ý hợp lý để bình luận như thế;
 • Các bình luận không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn nhãn hiệu, sáng chế hoặc giấy phép của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Bình luận không bao gồm các tài liệu nói xấu, lăng mạ, thô tục, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào khác, là sự xâm hại quyền hợp pháp.
 • Bình luận sẽ không được sử dụng để khuyến khích việc quảng bá buôn bán hoặc hoạt động tuỳ chỉnh hoặc tổ chức các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động bất chính.

Theo đây, bạn cấp cho ku casino giấy phép không hạn chế để sử dụng, tái tạo, chỉnh sửa và cho phép người khác sử dụng, tái tạo và chỉnh sửa bất kỳ bình luận nào của bạn bằng bất kì và tất cả các ngôn ngữ, format, các hình thức khác.

Siêu liên kết đến Nội dung của trang web:

Các tổ chức sau có thể liên kết lên trang web của chúng tôi mà không cần được chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Các công ty truyền thông;
 • Các tổ chức truyền thông {
 • Các nhà bán lẻ từ điển trực tuyến có thể liên kết các trang web của công ty theo cách giống hệt như họ siêu liên kết đến trang web của bất kỳ doanh nghiệp được đề cập khác; }
 • Các Doanh nghiệp Được Công nhận trên toàn bộ mạng lưới trong việc giới thiệu các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm mua sắm từ thiện và các trang web gây quỹ từ thiện có thể không liên kết với trang web của chúng tôi.

Các tổ chức chỉ có thể liên kết trên website của chúng tôi, trong từng ấn phẩm, đến bất kỳ thông tin trang web khác, miễn là liên kết: (a) không lừa gạt dưới bất kì dạng thức nào; (b) không tuyên bố sai sự thật đối với việc ủng hộ, chứng nhận hoặc chấp thuận đối với bên liên kết đã cung cấp nội dung và/hoặc thông tin của bên liên kết; và (iii) thích hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận bất kỳ hình thức liên kết khác đối với từng loại tổ chức sau:

 • các trang web thông tin về thị trường bán lẻ và/hoặc doanh nghiệp ít được biết đến trên
 • các trang web doanh nghiệp dot.com do
 • các công ty hoặc bất kỳ thực thể khác tượng trưng hoặc bất kỳ tổ chức từ thiện khác
 • nhà phân phối danh bạ điện tử trên
 • cổng thông tin điện tử;
 • công ty thuế, luật pháp cùng kinh doanh; ……
 • các tổ chức chính phủ và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận bất kỳ đề xuất liên kết bởi các tổ chức dưới nếu chúng tôi thấy rằng: (a) liên kết sẽ không khiến quý khách có một cái nhìn xấu tới họ hoặc về chính doanh nghiệp được chấp nhận của quý vị; (b) tổ chức không có bất kì tác động xấu nào với quý khách; (c) ích lợi đối với quý vị thông qua việc xuất hiện của siêu nối kết thay thế hoặc việc tồn tại của ku casino; và (d) liên kết xuất hiện đúng ngữ cảnh của thông tin tài nguyên chung.

Các tổ chức trên có thể liên kết đến website của quý khách miễn là liên kết: (a) không giả mạo dưới bất cứ dạng nào; (d) không ám chỉ sai lệch khả năng hỗ trợ, chứng nhận hoặc chấp thuận của bên liên kết và đối với trang web hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (f) thích hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được nêu tại mục 2 bên trên bạn cần liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn cần liên hệ tới trang web bằng cách gửi e-mail về ku casino. Vui lòng chứa tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL của trang web của bạn, và bất kì URL khác bạn có thể liên kết trên trang web của chúng tôi cùng tất cả các URL trên trang web của chúng tôi nơi bạn đã liên kết. Chờ 2-3 tuần để có kết quả.

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận bất kỳ hình thức liên kết khác đối với từng loại tổ chức sau:
Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận bất kỳ hình thức liên kết khác đối với từng loại tổ chức sau:

Các tổ chức được chấp thuận có thể siêu liên kết đến trang web của công ty như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên thương mại của Điều Khoản và Điều Kiện Công ty; hoặc
 • Bằng cách sử dụng hệ thống định vị tài nguyên hợp nhất được liên kết với; nếu là
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào khác tại Trang web của người được liên kết với nội dung mà có giá trị đối với ngữ cảnh và cấu trúc nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng logo của ku casino hoặc hình ảnh biểu tượng khác được liên kết khi không có sự cấp phép bảo hộ.

Điều Khoản và Điều Kiện Trách Nhiệm đối với Nội Dung:

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì nội dung sẽ hiển thị trên trang web của bạn. Bạn sẽ hỗ trợ và bảo vệ bản thân đối với mọi bất kỳ vi phạm được tạo bởi trên trang web của bạn. Không có (bất kỳ) liên kết sẽ có trên các trang web nào có thể được xem là khiêu dâm, tục tĩu hoặc bất hợp pháp, cố ý phá hoại, quấy rối, hoặc thúc đẩy việc vi phạm các luật khác, bất cứ trang web nào thuộc về bên thứ ba.

Quyền Được Bảo Lưu:

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xoá toàn bộ các liên kết đến bất kì liên kết trái phép nào đối với trang web của chúng tôi. Bạn chấp nhận xoá tức thì tất cả các liên kết trên trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền chỉnh sửa bất cứ điều khoản và điều kiện sử dụng cùng chính sách liên kết của trang web Kucasino buzz bất kì lúc nào. Bằng cách sử dụng liên kết trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ bị ràng buộc đồng ý tuân theo bất kỳ quy định và điều kiện liên kết này.

Điều Khoản và Điều Kiện Xoá bất kỳ liên kết trên trang web của chúng tôi:

Nếu bạn phát hiện có bất kì liên kết nào trên trang web của chúng tôi làm bực bội bởi vì bất kì lí do gì, bạn có thể khiếu nại và phản hồi tới chúng tôi bất kì lúc nào. Chúng tôi sẽ xử lý từng yêu cầu xoá liên kết, tuy nhiên sẽ không có nhiệm vụ phải trả lời bạn ngay lập tức.

Chúng tôi không đảm bảo mọi liên kết trên trang web sẽ là sự thật. Chúng tôi không đảm bảo tính cập nhật or đầy đủ của Trang web, cũng sẽ không hứa hẹn đảm bảo rằng trang web luôn có thông tin hoặc nội dung trên trang web được lưu trữ.

Điều Khoản và Điều Kiện Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

Trong khuôn khổ có thể được luật định hiện hành yêu cầu, chúng tôi loại trừ hết bất kỳ tuyên bố, đảm bảo và điều kiện liên quan về trang web của chúng tôi đối với quyền sử dụng trang web của. Không có thông tin cụ thể hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý sẽ:

 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của công ty hoặc của bạn về tình trạng sức khoẻ hoặc thương tích cơ thể;
 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của công ty hoặc của bạn do báo cáo hoặc trình bày sai sự thật;
 • giới hạn bất kì trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kể một cách nào không được luật định hiện hành chấp thuận; đồng thời
 • loại trừ bất cứ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không bị loại trừ theo luật định hiện hành.

Các giới hạn và loại bỏ trách nhiệm pháp lý được mô tả tại đoạn đầu và các điều khoản sau theo tuyên bố từ chối trách nhiệm là: (a) chấm dứt theo điều khoản trên; và (a) loại bỏ toàn bộ bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác đối với hợp đồng, thực hiện trách nhiệm theo quy định.

Điều Khoản và Điều Kiện Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

KẾT LUẬN

Miễn là trang web Điều Khoản và Điều Kiện tất cả sản phẩm và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, công ty sẽ không nhận trách nhiệm cho bất kì chi phí hoặc tổn hại liên quan dưới bất kì cách thức nào.